Antidiscriminatiebeleid

Klachten / discriminatie

Green Talent vind discriminatie onaanvaardbaar en zal zich inzetten voor het bevorderen van gelijke kansen en gelijke behandeling voor alle sollicitanten en werknemers. Als bedrijf vinden wij het belangrijk om een inclusieve en gelijke werkomgeving te bieden voor al onze medewerkers. Discriminatie op basis van ras, geslacht, seksuele geaardheid, religie, leeftijd, zwangerschap, beperkingen en andere kenmerken is onacceptabel en past niet bij onze kernwaarden.

Green Talent staat voor een veilige werkomgeving waarin medewerkers zonder angst voor represailles discriminatie kunnen melden en waarin klachten serieus en adequaat worden behandeld.

Wanneer men melding wilt maken van discriminatie of een klacht wilt indienen rondom discriminatie kan men dit doen via klachten@greentalent.nl. Mocht de persoon zich niet prettig voelen bij het schriftelijk melden van de klacht, dan kan dit ook mondeling gebeuren bij de relatiebeheerder van Green Talent, een leidinggevende, een collega of een ander persoon binnen de organisatie.

Green Talent voelt zich verantwoordelijk om een werkomgeving te creƫren waarin discriminatie niet wordt getolereerd en waarin medewerkers zich gesteund voelen om discriminatie te melden.