Cao Glastuinbouw algemeen verbindend verklaard

De cao Glastuinbouw geldt met ingang van 14 oktober 2016 voor de gehele bedrijfstak glastuinbouw in ons land. Dit vloeit voort uit het besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze cao algemeen verbindend (AVV) te verklaren.

Het besluit tot algemeen verbindend verklaring is vandaag, 13 oktober 2016, gepubliceerd in de Staatscourant.
De cao Glastuinbouw heeft een looptijd tot en met 30 juni 2018.

Door algemeen verbindend verklaring gelden de cao-bepalingen voor alle werkgevers en werknemers
in de glastuinbouwsector, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie.