Wat houdt de ketenaansprakelijkheid in?

Zoals u waarschijnlijk weet, is sinds 1 juli jongstleden de ketenaansprakelijkheid uitgebreid. Een werkgever kan aansprakelijk worden
gesteld voor onderbetaling van werknemers van opdrachtgevers en (onder)aannemers. De invoering van de Wet aanpak
schijnconstructies (WAS) heeft ervoor gezorgd dat de regels voor de ketenaansprakelijkheid zijn gewijzigd. De ketenaansprakelijkheid
houdt nu in dat de gehele keten van organisaties die met een bepaalde opdracht bezig zijn, aansprakelijk kan worden gesteld voor
uitbetaling van het correctie loon. Een werknemer of flexkracht die niet het juiste loon ontvangt, kan dus u als opdrachtgever
aansprakelijk stellen. Wilt u meer informatie over de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), neem dan contact op met Green Talent op
0167-745022.